Kryształy nie są talizmanem szczęścia, lecz istotą żywą pochodzącą z ziemi o wyjątkowym polu energii. Każda forma pochodząca z Ziemi ma swoją wibrację. Kamienie i minerały mają zdolność do gromadzenia, emitowania i przechowywania energii. Ich niezwykłe właściwości wynikają z wibracji ich koloru, kształtu oraz struktury. To, co nas ludzi łączy z kryształami to m.in. skład budowy naszych organizmów. Biopierwiastki wchodzące w skład związków chemicznych występują zarówno w kamieniach, jak i organizmach ludzkich.
Kamienie różnią się od siebie gromadzoną energią, wynikającą ze składu kształtu oraz koloru.

Człowiek jako istota żywa również posiada swoje pole energii, za pomocą którego rezonuje ze światem zewnętrznym.

Praca z kamieniami nie sprowadza się do wypowiedzenia magicznego zaklęcia, lecz oparta jest wzmocnieniu naszego pola, za pomocą kryształu w celu wyklarowania informacji pochodzącej z naszej intuicji. Żyjąc w czasach mocno oddalonych od natury, odseparowanych od naturalnych źródeł energii, będąc otoczonym lekiem, chemią, manipulacją, uczeni życia na podobieństwo innych osób w zamian wzmacniania siebie jako źródła wszystkiego, co niezbędne do osiągnięcia własnego szczęścia, mamy w sobie wiele blokad energetycznych. Jesteśmy zdrowi, kiedy swobodnie przepływa przez nas energia, chorujemy, kiedy jej nie mamy. Celem pracy z dedykowanym kryształem jest oczyszczenie się z wytworzonych w nas wewnętrznych blokad, oczyszczenie z zabrudzeń energetycznych, uzyskanie harmonii, wyciszenie umysłu z negatywnych myśli, uzyskaniu połączenia z naszą intuicją. W pracy z kryształami możemy uzyskać jasność naszego umysłu w celu podjęcia ważnych dla nas wyborów, decyzji, zaangażować się oraz wytrwać w działaniu wprowadzenia zmiany w życie